SLUŽBY

HR Outsoursing

Vedení personální a mzdové agendy zahrnuje nábor a výběr vhodných kandidátů, správu personálních složek zaměstnanců, aktualizovaný pracovní řád, pracovní smlouvy či kontrolu aktualizací preventivních prohlídek a povinných školení.


Největší přínos má pro rostoucí společnosti, které se potřebují soustředit na předmět svého podnikání. Se službou dostávají digitální platformu. Navíc získávají zkušenosti a personálního experta, který je stále k dispozici na telefonu, e-mailu, případně přímo na pracovišti. Zajistíme zastoupení při kontrolách, dodržování zákonných limitů a jejich plnění.

Recruitment

Profesionalita, s níž je odveden náborový proces, ve velké míře ovlivňuje pověst a image firmy na trhu. Pomáháme klientům dosáhnout jejich cílů – podporujeme plánování nástupnictví, výběr a nábor vhodných kandidátů, nastavení a koordinaci výběrových řízení a testování schopností a dovedností uchazečů pomocí psychodiagnostických metod.

 

K nalezení kandidátů používáme vyhledávání ve vlastní síti kontaktů, na sociálních sítích, kreativní přímé oslovování, cílenou inzerci a executive search.

Aktivace prodeje

Způsob prodeje se v moderní době mění. Většina nákupních rozhodnutí se uskuteční dřív, než se obchodní zástupce setká s klientem, rozhodují často jiní lidé než dříve, a navíc se k rozhodování využívají informace ze sociálních sítí. Využíváme různé techniky, které mají okamžitý dopad na prodejní proces.

Interim management

Interim management je výhodný pro rychlé získání expertízy pro nastavení procesů nebo vyřešení problémů v oblasti HR v podobě zkušeného odborníka nebo manažera.

 
Výhodou interim managementu je úspora mzdových nákladů a urychlené vyřešení problémů. Interim manažer může svými znalostmi napomoci účinnějšímu řešení problémů a dlouhodobě tak zefektivnit procesy. Navíc odpadnou starosti s recruitmentem jinak nákladného experta.

Vedení firmy podle hodnot

Úspěch firmy nezávisí pouze na daných firemních hodnotách, ale zejména na tom, zda lidé v organizaci opravdu podle těchto hodnot pracují a rozhodují. Ukazuje se, že společnosti, které jsou řízeny na základě hodnot, mají až několikanásobně vyšší příjmy než ty ostatní.


Součástí služeb, které klientům poskytujeme, je analýza jeho firemních hodnot, odpovědi na otázky typu: „Máte ty správné lidi na správných místech?“ nebo „Jak mohou osobní hodnoty lídra ovlivnit vaši organizaci?“, ale také vstupy pro firemní strategii, řízení změn a rozvoj lídrů.

Outplacement

Outplacement představuje komplexní program podpory uvolňovaným zaměstnancům. Jedná se o nabídku služeb, které pomáhají při řešení ekonomických, sociálních a psychických problémů zapříčiněných ztrátou zaměstnání. Je využíván jak při odchodu většího počtu zaměstnanců, tak při odchodu jednotlivců.

Please reload

Napište nám

 

Chcete se na něco zeptat, sledovat nás nebo se podělit o svůj názor?

 

Inovujeme manažerské vzdělávání, komunikaci a prodej. Digitální transformaci HR zajišťujeme s partnery Cornerstone, Kudos, Microsoft a LinkedIn. Využíváme mezinárodní zkušenosti v řízení HR.

NAŠE SLUŽBY

Inovujeme vzdělávání, rozvoj manažerských dovedností, komunikaci a prodej. Například program manažerských akademií rozšiřujeme o sociální komunikaci a netradiční zážitky. Využíváme přitom celosvětově uznávané koncepty, jako je Better Buyer Relationship, Think On Your Feet, MBTI, Situační leadership, Barrett Value Centre nebo LinkedPro.

ROZVOJ TALENTŮ A MANAŽERŮ

Manažerský rozvoj

Lidé jsou klíčoví pro každou společnost. Největší vliv na motivaci a udržení zaměstnance má jeho manažer. Zvláště mladý manažer se musí zamýšlet, získávat nové informace, sdílet své poznatky s ostatními, naslouchat zkušenějším a pracovat se zpětnou vazbou.


V rámci manažerských akademií využíváme osvědčený strukturovaný přístup, přidáváme nové prvky, například kulaté stoly, on-line diskuse a jiné netradiční zážitky, které udělají z učení skutečně nezapomenutelnou zkušenost. Manažeři se přitom spontánně stávají součástí programu, který přináší výsledky.

Prodej v moderní době

Obchodníci a konzultanti často stále ještě používají postupy vyvinuté pro svět, který už patří minulosti, a přesto se musí prosadit v konkurenčním prostředí. Obchodní modely se mění, a obchodníci proto musí navazovat a budovat vztahy rychleji, s jinými lidmi než doposud a využívat komunikační kanály, které před několika lety ještě neexistovaly.


Zaměřujeme se zejména na prodej v segmentu technologií, služeb a financí. Velmi často využíváme rozvojový program Better Buyer Relationships™, který je založen na bestselleru Smarter Selling od autorů Keitha Dugdaleho a Davida Lamberta, vydaném nakladatelstvím Financial Times v roce 2011. Metoda přináší okamžitou změnu při budování obchodních vztahů a vymezování se vůči konkurentům a příjemně překvapuje i zákazníky.

LinkedIn Social Selling

Představte si, že jdete na první seznamovací schůzku s novým potenciálním zákazníkem. Poprvé v životě si podáváte ruku a on říká: „Vítejte. My už se ale známe, že ano?“. Takovou výhodu v budování vztahů dokáže zajistit právě Social Selling.


Využíváme moderní koncept LinkedPro, který je statisticky ověřen v prostředí firem jako Microsoft, SalesForce a LinkedIn. Podporujeme obchodní vztahy jak on-line (například pomocí sociálních médií), tak off-line (například osobně).

Komunikace

Největší výzvou při komunikaci dnes nejsou prezentační dovednosti. Zásadní je schopnost zformulovat myšlenku, zformulovat ji okamžitě a navíc tak, aby nám ostatní rozuměli a naše vyjadřování mělo očekávaný účinek. 


Využíváme mezinárodně uznávaný koncept Think On Your Feet™ ve formě praktického workshopu, který učí rychle, jasně a úderně analyzovat, organizovat a prezentovat vlastní myšlenky.

Human Resources

Pro každého manažera je neocenitelnou výhodou, pokud zná a umí využít také procesy řízení lidského potenciálu (HR procesy) a dokáže s nimi pracovat. Od profesionálů v oblasti HR se pak očekávají znalosti ještě o úroveň vyšší.


Zajišťujeme komplexní výukový program s jednotlivými moduly a různými formami vzdělávání, které podporují HR jako byznys partnera.

Koučování a mentoring

Celý koncept rozvoj podporujeme také koučováním a mentoringem pro další rozvoj a ukotvení získaných dovedností. To klientům pomáhá využít vlastní potenciál zejména v oblastech zvýšení výkonnosti, rozvoje vůdčích schopností, zvyšování sebevědomí, dosažení specifických cílů nebo rozvoje komunikačních dovedností.
 

Využíváme síť zkušených koučů a mentorů s různým zaměřením.

Please reload

Podporujeme digitální transformaci za pomoci celosvětových lídrů, jako je Cornerstone OnDemand, Kudos, Microsoft nebo LinkedIn.

Díky správnému využití technologií pomáháme při získání nových talentů, udržení stávajících nejvýkonnějších zaměstnanců všech generací, motivaci, změně firemní kultury, komunikaci a prodeji.

Využíváme mezinárodní zkušenosti v řízení HR, náboru a při změnách firemní kultury.
Uplatňujeme zkušenosti získané v prostředí mezinárodních společností, jako jsou například Microsoft, Cisco, PwC nebo Škofin. Zaměřujeme se na oblast HR a komunikace.

HRIS

HR informační systém šetří čas, motivuje zaměstnance a dovoluje manažerům soustředit se na práci se zaměstnanci nebo klienty. Personální oddělení tak může efektivně řídit procesy a vedení společnosti využívat informační základnu dat v HR informačním systému pro rozhodování.


Systém se skládá z modulů, které podporují klíčové agendy: nábor a výběr zaměstnanců, onboarding, sociální komunikaci, vzdělávání a rozvoj, hodnocení, odměňování a nástupnictví. Využívá mobilní technologie, sociální komunikaci a vzájemnou spolupráci. Umožňuje jednotný a koncepční management talentů v celé organizaci.

Talent management

Díky jednotnému talent managementu v organizaci zajistíme jednotné řízení všech fází životního cyklu zaměstnance na jedné platformě. Využíváte jeden datový model, jedno přihlášení, jedno prostředí, ale i jediný tým podpory.


Zaměstnanci budou říkat například: 
„Hledal jsem práci a během minuty jsem se jednoduše přihlásil do výběrového řízení ze svého LinkedIn profilu.“
„Od prvního dne mám neustále pocit, že společnost mi připravila plán nástupu skutečně na míru.“
„Už neplýtvám časem při odesílání e-mailů, používám sociální komunikaci, která mi lépe vyhovuje.“
„Některé povinné kurzy jsem schopen absolvovat na mobilním telefonu cestou ze zaměstnání.“ 
„Místo hodnocení jednou za rok teď dostávám pravidelnou zpětnou vazbu a vím, kam směřuje má kariéra.“

Social recognition

Jedná se o transparentní a flexibilní systém používaný na vyjádření uznání zaměstnancům. Motivuje a pomáhá budovat firemní kulturu podle hodnot, které si společnost zvolila. Zároveň funguje jako firemní sociální síť umožňující diskuze a sdílení mezi jednotlivci i týmy. S tímto systémem lze jednoduše navázat na stávající komunikační nástroje typu Yammer, SharePoint nebo sociální síť LinkedIn.
 

Lidé říkají například:
„Kudos je vlastně první sociální síť, která umí zapojit i ty, kteří nepoužívají počítač. Současně oživí sítě, jako je Yammer nebo SharePoint.“
„Kudos jsem zažila, dokázal mě motivovat pro další práci a dodal mi novou energii.“
„Patřím ke generaci, která používá sociální sítě víc než zastaralé e-maily a portály. Kudos vyhovuje mému stylu.“
„Nejprve jsem byl skeptický, ale musím konstatovat, že mě přímé uznání od kolegy opravdu motivovalo. Pomohlo nám to změnit atmosféru v týmu.“

Firemní sociální sítě

Firemní sociální sítě se zásadně liší od veřejných sítí typu Facebook. Jejich využívání totiž ovlivňuje samotné řízení firem, motivaci zaměstnanců i firemní kulturu a zvláště mladou generaci zapojí do firemního dění způsobem, na jaký je zvyklá odjinud.


Díky firemní sociální síti lze docílit například rychlejšího zapracování nových zaměstnanců, nárůstu angažovanosti, podpořit vzdělávání, zredukovat interní e-mailovou komunikaci nebo zabezpečit komunikaci s externími dodavateli.


Je ovšem nutné vědět, kde sociální síť uplatnit, k čemu ji aktivně využívat a na co si dát pozor v prvních týdnech jejího používání.

Týmová spolupráce SharePoint, Office 365

Spolupráce v týmu, správa informací a efektivní využití nástrojů, které mají zaměstnanci k dispozici, má v době dramaticky rychlého rozvoje technologií zásadní důležitost. 


Předáváme zákazníkům zkušenosti, jak sdílet různé typy informací, spolupracovat na vytváření dokumentů bez zbytečné ztráty času a využít ty správné nástroje ve správný čas.


Dokážeme připravit proces změny v rámci práce s informacemi na moderní platformě Office 365. Řídíme se přitom nejnovějšími trendy v oblasti týmové spolupráce.

LinkedIn

Potenciál sítě LinkedIn využíváme k podpoře osobního a firemního brandu, zvýšení vlivu na konkrétní cílovou skupinu a navazování obchodních kontaktů.


Dokážeme vedení společnosti provést jednoduchými, praktickými a účinnými kroky, které firmu přivedou k novým obchodním příležitostem. LinkedIn navazujeme na používané digitální nástroje a interní procesy v organizaci.

Please reload

DIGITALIZACE HR
SLUŽBY HR
 
 
 

© CONECTIO 2017

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon