THINK ON YOUR FEET ®


Schopnost rychle analyzovat, organizovat a prezentovat své myšlenky je v moderní době důležitější než prezentační dovednosti.

Za pomocí certifikované metodiky Think on Your Feet® se naučíte své myšlenky vyjadřovat jasně, stručně a přesvědčivě.

Termín školení:

7.12.2016, 9:00 – 17:00

Místo konání:

CONECTIO Group s.r.o., Karlovo nám. 17,

120 00 Praha 2

Cena semináře:

5.950,- Kč bez DPH za 1 účastníka

Cena zahrnuje:

dopolední a odpolední coffeebreak, školící materiály, certifikace​​

Obsah:

Schopnost analyzovat, organizovat a prezentovat své myšlenky rychle je v poslední době stále důležitější. Na tomto kurzu se naučíte své myšlenky vyjadřovat jasně, stručně a přesvědčivě.

Think on Your Feet® představuje koncept pro formulování Vašich nápadů rychle, doslova za chodu tak, aby měly dopad.

Naučíte se jak:

  • Reagovat na otázky okamžitě

  • Vysvětlit složité myšlenky jasně

  • Pohotově přesvědčit

Největší výzvou při komunikaci dnes nejsou prezentační dovednosti. Zásadní je schopnost zformulovat myšlenku a zformulovat ji okamžitě. Navíc potřebujeme zajistit, aby nám ostatní rozuměli a naše vyjadřování na ně zapůsobilo a mělo očekávaný účinek.

Využíváme mezinárodně uznávaný koncept pohotové komunikace Think On Your Feet™

Lektoři:

Roman Šuk, Aleš Pektor

Doporučené
Aktuální
Značky
Sledujte nás
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

© CONECTIO 2017

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon