Novinka, která nám pomohla přenést vzdělávání do praxe.


Většina z nás, lektorů, žije s vědomím, že lidé zapomenou až 80% informací, které jim na kurzu předložíme.

Víme, že této nelichotivé statistice nepomáhá ani to, kolik aha momentů se objeví, ani kolikrát se daná dovednost vyzkouší. Při střetu s každodenní realitou je pro většinu z nás mnohem přirozenější vrátit se do původního stavu, pracovat tak, jak jsme pracovali doposud.

A nejedná se jen o práci. Dovolím si přidat osobní příběh z poměrně nedávné minulosti. V průběhu letní dovolené jsme zavítali do městečka Verdun v severovýchodní části Francie. Procházeli jsme se zákopy, prohlédli několik hřbitovů, když se najednou má dcera zeptala: „Mami, lidi dřív neměli ve škole dějepis?"

Otázka zněla logicky. Učitelé nám přece vysvětlují, jaké důsledky válka přináší. Jak je tedy možné, že si to lidé před sto lety nezapamatovali, že své chování nedokázali změnit? Kdyby se poučili, tak by o pár desítek let později nestavěli obdobný památník, tentokrát obětem vylodění v Normandii!

Tyto a podobné situace mne neustále naváděly a navádí k otázce, zda je možné učením a vzděláváním dosáhnout změny. Víme, že prvním krokem k nastartování něčeho nového bývá zážitek. Snad každý kurz, každé sebemenší školení v sobě zahrnuje jistou formu zkušenosti, osahání si vědomostí.

Stačí to?

Ano, zážitek je příjemný. Motivační. Odcházíme s pocitem, že od zítřka TO budeme dělat jinak. Nebudeme.

Motivace ke změně musí vycházet z nás. Nikdo nám ji nemůže poručit ani naprogramovat. Jak ji tedy máme najít a rozvíjet?

Jednou z možností, která dovede vnitřní motivaci rozpoznat, pracovat s ní a přinést prokazatelné výsledky, je On-line Akademie. Nejedná se o virtuální online kurzy, které proklikáte během 30ti minut, ale propracovaný koncept, který spoléhá na dlouhodobou práci lektora s účastníky.

On-line Akademie

Koncept, který společně s Martinou Šmidochovou a Irenou Swiecicki s každým dalším projektem propracováváme, je unikátní v tom, že propojuje osobní setkání a online komunikaci mezi lektorem a účastníky.

Pro úspěšné zahájení Akademie hraje důležitou roli právě osobní interakce, která navodí důvěrnější atmosféru, nastaví vzájemná pravidla, sladí očekávání, prozkoumá vzájemné motivace. Podle tématu a cíle Akademie volím buď variantu kratšího workshopu nebo formálnějšího školení, v jehož průběhu účastníci získají první sadu vědomostí.

On-line komunikace

V dalších týdnech, v dohodnutých intervalech, zahájím on-line komunikaci. Ve své roli lektora pravidelně přidávám nové dokumenty vztahující se k probíranému tématu, zadávám domácí úkoly, účastníci mezi sebou komunikují, reagují veřejně či privátně na mé otázky, nastiňují témata, která chtějí společně prozkoumat.

Pomocí online komunikace tak získávají praktické tipy a návody k danému tématu, mají prostor k vlastnímu zamyšlení a reflexi, co je oslovilo, co z nabytých vědomostí zkusili přenést do praxe a s jakou úspěšností. Jedná se o poměrně náročnou, ale nazastupitelnou komponentu celého procesu.

Tímto způsobem se počáteční nadšení a odhodlání přetaví do něčeho trvalého. Nastartovaný zárodek změny začíná nabírat konkrétní rozměry a tvary. Každého účastníka osloví jiná oblast, nějaký specifický tip nebo informace.

Zároveň jim ale mohu nabídnout hlubší vědomosti, předávám je kontinuálně a cíleně, což účastníkům přináší svobodu volby. Svobodu a tím i motivaci vybrat právě to, co oslovilo je samotné, co je skutečně baví a s čím opravdu chtějí pohnout.

Osobní setkání

Po nějaké době ale motivace začne, zcela přirozeně, klesat. První nezdary přináší nejistoty a v tuto chvíli je žádoucí se opět setkat, vzájemně se podpořit, nasdílet své zkušenosti.

Toto setkání pomůže celý proces znovu nastartovat, posunout dalším směrem. Po tomto setkání vím, že mohu přenést komunikaci zase zpět na on-line platformu.

Akademie, které jsem měla na starosti, trvaly a trvají několik měsíců. Nicméně, vysoké zapojení účastníků a jejich schopnost přenášet vědomosti do praxe ukazuje první výsledky změn. On-line Akademie skutečně fungují.

Připravuji další díl, kde napíši o konkrétním konceptu, který jsem nedávno realizovala. Sledujte mě v LinkedIn na https://www.linkedin.com/today/author/janachaloupkova nebo na stránkách Conectio https://www.linkedin.com/company/2226566.

Doporučené
Aktuální
Značky
Sledujte nás
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square

© CONECTIO 2017

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon